top of page
Malta - 2014-07-20-0069.jpg

Sidemount

8 000 kr

Sidemount innebär att vi placerar flaskorna på sidan av kroppen istället för på ryggen. Utrustningen har viktfickor i vilka man kan fördela vikterna unikt för varje dykare. På detta sätt får du en strömlinje formad profil med perfekt avvägning i vattnet. 

En annan fördel med flaskorna på varsin sida är att du dyker med två redundanta system som är mycket lättare att övervaka och hantera i händelse av ett problem.

Kursen fokuserar på: 

  • utrustningen, dess inställning, funktion och konfiguration

  • trim och avvägning i vattnet

  • lär dig hantera utrustningen på land och framförallt i vattnet

  • olika skills såsom krandrill, fjäderandning, boom drill och gasdelning.


Kursen omfattar fyra dyk samt teori och genomförs vanligtvis under en helg.

Förkrav: 

  • Fyllda 15 år

  • Minst Advanced diver certifikat

  • 25 loggade dyk, gärna 75 st


Utrustningskrav:

  • Gärna egen utrustning, jag har ett par uppsättningar för uthyrning.

  • SMB och spole/reel

Sidemount: Service
bottom of page