top of page
Kursutbud: Classes

Mine Diver 1

Grundkursen för dykning med Over head i gruvmiljö. I kursen kommer vi lägga stor vikt vid säkerhetsprotokoll och övningar för att minimera risken som denna form av dykning innebär. De som är certifierade Mine Diver 1 är utbildade för dykning i gruvmiljö till 30 meters djup och med maximalt två stycken vägval.

Mine Diver 2

Påbyggnadskurs för dig som innehar Mine Diver 1 certifikat. Efter kursen har du kunskapen som krävs för komplex navigering i gruva samt använda stage med bottengas till ett maximalt djup av 40 meter.

Technical Decompression Diver + Helitrox Diver - Tech 1

Första nivån inom dekompressions dykning. Ger dig kunskaperna att genomföra dyk ner till maximalt 46 meter med helium mix och en dekompressions gas.

Trimix Diver - Tech 2

Påbyggnadskurs efter Tech 1 där två dekompressionsgaser används. Efter slutförd kurs har du kunskapen och färdigheterna att utföra helium baserade dyk med en eller flera dekompressionsgaser ner till ett djup av max 61 meter.

Sidemount

Dyk som en manta med flaskorna på sidan av kroppen istället för på ryggen. Upplev fullständig avvägning och viktlöshet i vattnet.

Sidemount med stage

I denna workshop går vi igenom hur man hanterar stage när man dyker sidemount

Recreational DPV

Grundkursen för att lära sig dyka med DPV (Diver Propulsion Vehicle)

Technical Overhead DPV

Fortsättningskursen där du lär dig teknik och planering för att dyka med DPV i overhead miljö.

bottom of page