top of page
Mine Diver 1.jpg

Mine Diver 1

16 000 kr

Sveriges har en lång historia med gruvbrytning och många av dem är nu vattenfyllda, fulla med kvarlämnade konstruktioner, verktyg, orter och schakt. Otillgängliga för de flesta men inte för den med träning och kunskap.

NAUI Mine Diver 1 är grunden för dykning i denna miljö. De som är certifierade Mine Diver 1 är utbildade för dykning i gruvmiljö till 30 meters djup och med maximalt två stycken vägval.

Kursen ger dig verktygen, skillsen, protokollen och färdigheterna för att kunna minimera riskerna och hantera uppkomna situationer. I kursen ingår teori, dykning i öppet vatten och åtta dyk i gruva. Kurserna genomförs med två till tre elever vilket ger oss mycket tid för individuell utveckling.

Denna kurs kan även göras på Sidemount.

Kurser startar löpande och datumen bestäms tillsammans av elever och instruktör för att passa oss alla. Du anmäler ditt intresse via länken nedan.

Förutsättningar:

 • 18 år fyllda när vi börjar dyka

 • NAUI Intro to Tech eller motsvarande

 • 75 loggade dyk, gärna det dubbla

Utrustningskrav:

 • Egen utrustning med teknisk konfigurering

 • Dubbelpaket minst 2*10 l

Utöver den egna utrustningen skall varje dykare äga:

 • 3 lampor: en primär och två backup lampor (en på varje axelband i harnesset)

 • En safety spool med minst 30 meter lina (höger benficka)

 • 2 st jump/gap spools med ungefär 15 m lina på varje (rekommenderas)

 • 3 st REM samt 2 st linmarkörer (cookies eller REM)

 • En kniv eller annat att klippa lina med

 • Två djup- och tidmätnings instrument, gärna minst en dator och helst med belysning

Sedan skall det inom varje team minst finnas:

 • 1 stage cylinder

 • 1 reel med minst 100 m lina

Ej inkluderat i kursavgiften: resor, mat, eventuella gaskostnader och avgifter i gruvan. Eleverna delar gemensamt på instruktörens gaskostnader.

Mine Diver 1: Service
bottom of page