Nitrox.jpg

Enriched Air Nitrox (EANx)

2 000 kr

Nitrox är en benämning på gas med mer syre än luftens 21 %. Genom att öka syrehalten minskar vi mängden Kväve i gasen vi andas när vi dyker. Detta höjer säkerheten och ger oss längre bottentider och varför det är så lär du dig på denna kurs. Att ändra gasblandningen från luftens innehåll innebär vissa faror när du dyker och dessa kommer vi gå igenom så du känner dig trygg att dyka med Nitrox. Du kommer också lära dig hur du analyserar din gas och protokollen runt detta.

Kursen består av teori och två stycken dyk med Nitrox.